Bygginnovationens sista utlysning

Det sista datumet för att skicka in en ansökan till Bygginnovationen var den 20 september 2018.

Om du som ansökt vill läsa utlysningstexten så finns den på Vinnovas webbplats.

Vinnova förbehåller sig rätten att när som helst under utlysningsperioden och utan särskild information justera utlysningstexten. Samtliga potentiella sökande rekommenderas därför att inför varje deadline hämta aktuell information på utlysningens webbsida.