Vad kännetecknar ansökningarna som når ända fram?
– Ansökningarna kan beskriva inte bara tekniken och idén utan också hur man ska kunna göra affärer. Många drar sig för att skicka in för att det är jobbigt att skriva men det ska man inte vara. Det är människor från branschen som bedömer så det är inget problem. Det behöver inte vara en färdig affärsplan.

De ansökningar som inte når ända fram – vad tror du det beror på?
– De som får avslag får det oftast för att de inte har kunnat beskriva hur de ska göra affärer av det; vilken produkt eller tjänst som ska sälja och vem som är kunden. Man är så inne på att beskriva tekniken så man har inte tänkt nästa steg: marknaden och att komma ut på den. Mer kundtänk och hur det ska tillhandahållas och säljas. Vi tillhandahåller ju inte handböcker till branschen utan här ska det enskilda bolaget utvecklas, detta gäller tillväxt för enskilda företag och gärna export. Fler borde lyfta fram just exportmöjligheterna. Testa gärna ansökan på andra innan den skickas in.

Checklista för en ansökan i Bygginnovationen

– Idé inom samhällsbyggnad – Uppfattning om konkurrenterna och vad som redan finns – Det unika med tjänsten/produkten – Hur man ska sälja - en idé om vilket erbjudande man har – Identifiering av potentiella kunder – Plus-faktor: exportpotentialen

Vilka är dina tips för att de som söker ska lyckas med sina ansökningar? Vilka tips finns det?
– Det viktiga är att man har en bra idé och vet hur man ska sälja den, och gärna att det är något som kan få genomslag på en internationell marknad, och det unika med produkten/tjänsten. Vad är det unika? Att man antyder att man har en uppfattning vad man konkurrerar med, vad som redan finns och vad särskiljer produkten från andra. Att komma med en ny likadan idé är inget för Bygginnovationen.